PHỤC HÌNH TRÊN IMPLANT
Giá : Liên hệ
Lượt xem : 2894
Chat
1
[WebService(Namespace="http://microsoft.com/webservices/")] public class MyWebService { // implementation } Public Class MyWebService ' implementation End Class