PHỤC HÌNH THÁO LẮP
Giá : Liên hệ
Lượt xem : 2776
Chat
1
[WebService(Namespace="http://microsoft.com/webservices/")] public class MyWebService { // implementation } Public Class MyWebService ' implementation End Class